Kansspelautoriteit

In de meeste landen met een gaming industrie, online of land-based, is er een autoriteit te vinden die toezicht houdt op het reilen en zeilen van deze sector en op het welzijn van de spelers die een gokje wagen. In Nederland is dit orgaan de Nederlandse kansspelautoriteit (KSA). De KSA reguleert en autoriseert aanbieders van kansspelen en houdt de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot gokken in de gaten.  Iedere Nederlandse kansspelaanbieder komt in een vroeg stadium van zijn ondernemerschap in aanraking met de KSA.

De taken van de KSA zijn afwisselend maar hebben voornamelijk te maken met het reguleren van de goksector in Nederland en het beschermen van spelers. Denk bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:

Toezicht en handhaving: door vergunningen uit te geven houdt de KSA zicht op het aantal aanbieders van kansspelen. De vergoeding die aanbieders voor het bezit van de vergunning moeten betalen, wordt gebruikt voor het financieren van de activiteiten van de KSA.
Is eenmaal aannemelijk dat een kansspelaanbieder zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt of zijn kansspelen illegaal aanbiedt op de Nederlandse markt, dan kan de KSA besluiten om tot handhaving over te gaan. De KSA kan boetes opleggen, andere overheidsorganen bijstaan in de handhaving of een overtreder voor de rechter brengen. 

Consumentenbescherming: de KSA treedt op tegen illegale aanbieders en aanbieders van casino’s die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden. Kansspelaanbieders moeten hun beleid kenbaar maken aan spelers en dienen toezicht te houden op het spelgedrag van hun klanten om problemen en gokverslavingen te voorkomen.  

Bedrijfsvoering: De KSA houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Nederlandse kansspelaanbieders. 

De KSA en de wet

De KSA is opgericht in 2012 als opvolger van het college van toezicht op de kansspelen.

In de Wet op de Kansspelen vind je hoe in Nederland de goksector gereguleerd is en wat de rol van de KSA hierbij is.  Deze wet komt uit 1964 en is dus inmiddels aan de nodige updates toe. Zo houdt de huidige wet op de Kansspelen geen rekening met de iGaming sector en de mate waarin de goksector steeds meer geïnternationaliseerd is.  

Winsten die je hebt behaald met kansspelen, in Nederland of in het buitenland, worden belast volgens de regels uit de Wet op de Kansspelbelasting uit 1961. Deze wet is uitgevaardigd in 1961. Deze wet is vrij kort van stof en is net als de Wet op de Kansspelen aan wat vernieuwingen toe. De wet heeft namelijk niets geregeld met betrekking tot de vergunningverlening aan aanbieders van online kansspelen, waardoor het op dit moment nog niet mogelijk is om legaal een online casino op te zetten in Nederland. De casino’s die op dit moment druk bezocht worden door spelers in Nederland zijn dan ook in overtreding. 

De onlangs aangekondigde Wet Kansspelen op afstand (Koa) moet soelaas bieden. De Koa gaat in op die gebieden waar de bovenstaande twee wetten tekort schieten. Hierdoor wordt het straks mogelijk voor online kansspelaanbieders om aan een Nederlandse gokvergunning te komen. Ook voor de Nederlandse overheid is dit goed nieuws: de nieuwe gokvergunningen leveren extra geld op voor de schatkist en zorgen ervoor dat de overheid een beter beeld heeft van de iGaming sector in Nederland. 

Legaal aanbod van kansspelen in Nederland 

In Nederland is het verplicht om een gokvergunning van de KSA te hebben, voordat je als bedrijf kansspelen mag aanbieden aan spelers in Nederland. Zoals hierboven al bleek, is het tot nu  toe alleen mogelijk om voor echte, fysieke kansspelen een vergunning aan te vragen. De wet op de Kansspelen is simpelweg niet ingesteld op online kansspelen. Daarbij geldt ook nog dat de Nederlandse overheid altijd een weinig liberale houding naar de goksector heeft gehanteerd. In veel gevallen kunnen bepaalde kansspelen alleen worden aangeboden door aanbieders die van de Nederlandse Staat een speciale monopolie in handen hebben gekregen. 

De Staatsloterij, Holland Casino en de Lotto zijn drie voorbeelden van zulke aanbieders. Deze bedrijven hebben monopolies op het aanbieden van kansspelen als echte roulette, poker, blackjack, een nationale loterij en het lottospel. Dit zorgt ervoor dat ze in Nederland tot nu toe nog niet met concurrentie van andere bedrijven te maken hebben gehad. 

Ook de Postcode Loterij, de Vriendenloterij en de Bankgiro Loterij bezitten bijzondere vergunningen die ze het alleenrecht geven om bepaalde specifieke kansspelen en loterijen aan te bieden. Dit zijn echter geen staatsbedrijven. 

KSA: actie bij overtredingen

De KSA houdt de Nederlandse gokmarkt in de gaten, maar doet meer dan dat. De KSA let er ook op of buitenlandse bedrijven via online casino’s de Nederlandse gokmarkt proberen aan te boren door hun websites op Nederlandse klanten te richten. Het is van groot belang om handhavend op te treden tegen dit soort aanbieders, om het welzijn van de Nederlandse gokker te kunnen waarborgen en concurrentievervalsing ten nadele van Nederlandse aanbieders te voorkomen. 

De KSA was echter enigszins terughoudend te noemen als het aankwam op het daadwerkelijk beboeten van dit soort aanbieders. De autoriteit erkent enerzijds dat deze buitenlandse aanbieders in overtreding zijn door Nederlandse klanten naar hun sites te lokken. Anderzijds wil de KSA het vrije internet verkeer niet teveel beperkingen opleggen, ook omdat de Wet op de Kansspelen tot nu toe nog niets zegt over online gokken en de toelaatbaarheid ervan.

Met de nieuwe Wet Kansspelen op afstand in zicht, is de KSA toch overgegaan tot het actief beboeten van enkele buitenlandse kansspelaanbieders die de Nederlandse regels aan hun laars lijken te lappen.  Zo hebben de moederbedrijven van Unibet en Kroon Casino eerder fikse boetes opgelegd gekregen, vanwege het feit dat deze online casino’s actief en duidelijk gericht waren op Nederlandse spelers. 

Het zou goed kunnen dat de KSA vanaf 2021, nadat de Wet Kansspelen op afstand in werking is getreden, nog strenger zal toezien op de naleving van vergunningsvoorwaarden en de Nederlandse wet. Vanaf dat moment staat namelijk precies geregeld waar je aan moet voldoen om als online casino in Nederland je diensten aan te mogen bieden. De KSA beschikt nu al over meerdere instrumenten om bedrijven die zich niet aan de regels houden te straffen, zoals de last onder bestuursdwang, de bestuurlijke boete en de dwangsom. Daarnaast mag de KSA er ook voor kiezen om een ernstige overtreding door te verwijzen naar het Openbaar Ministerie.

Bescherming van de Nederlandse consument

De KSA helpt mee met het ontwikkelen van beleid om verslavingen en ander problematisch gedrag bij spelers te voorkomen. Zowel bij online casino’s als echte casino’s moet de vergunningaanvrager aantonen dat hij maatregelen zal nemen om verslavingen te voorkomen en hoe deze maatregelen uitgevoerd zullen worden. Heeft een aanbieder dit niet voldoende duidelijk vastgelegd, dan kan zijn vergunningaanvraag worden afgewezen.

De KSA speelt een beperkte rol bij individuele zaken. Bij een gokverslaving kun je als persoon het best terecht bij hulpinstanties als Hervitas, GGZ Momentum of Jellinek. Hier werken specialisten die jou op een professionele manier kunnen helpen je problemen onder controle te krijgen. 

Kansspelen op afstand: introductie van het Nederlandse online casino

Er zijn tot nu toe nog geen Nederlandse online casino’s, omdat de wet op de kansspelen geen mogelijkheid biedt om hiervoor een vergunning aan te vragen. Een Nederlands online casino zou dus illegaal zijn, waardoor de aanbieder hoge boetes riskeert. Hetzelfde geldt voor buitenlandse online casino’s. Als de KSA erachter komt dat buitenlandse online casino’s zich specifiek richten op de Nederlandse gokker, dan kan de KSA hoge boetes uitdelen. 

Dit staat allemaal op het punt om te veranderen. Naar verwachting zal een nieuwe wet, de Wet Kansspelen op afstand (Koa), in 2021 in kracht gaan. Hiermee kunnen aanbieders van kansspelen in Nederland een aanvraag doen voor een vergunning om een online casino op te richten, gericht op Nederlandse klanten. 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen aanbieders een half jaar voor de inwerkingtreding van de Koa al beginnen met het indienen van hun aanvragen. De eerste aanvragen zullen gedaan kunnen worden in maart 2021, vanaf september 2021 zouden de eerste licenties uitgegeven moeten worden.

Op de vergunningsaanvraag van de online casino aanbieders zijn relatief veel voorwaarden van toepassing. Een deel daarvan zijn nu al te bekijken op de website van de kansspelautoriteit. Het indienen van een aanvraag zal waarschijnlijk rond de 45.000 euro kosten, of de aanvraag nou wordt gehonoreerd of niet. Alleen volledig ingevulde aanvragen zullen in behandeling worden genomen, nadat de kosten betaald zijn. Een aanvraag zal zeven onderdelen bevatten die allemaal ingevuld moeten worden. De aanvrager moet diverse zaken onderbouwen en aanleveren, zoals algemene informatie over het bedrijf en de financiële situatie van het bedrijf, informatie over het beleid van het bedrijf op het gebied van o.a. verslavingspreventie en informatie over de bedrijfsprocessen, de integriteit van het personeel en de betalingsmethoden.

€400 + 200 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€200 + 200 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€300 + 150 Gratis Spins

Laatste nieuws