Stoppen met Gokken

Online gokken is entertainment en zo zien wij het dan ook. Dat je er geld mee kan winnen is natuurlijk wel een onderdeel dat veel mensen zal aanspreken. Echter hoort het online gokken en het spelen voor geld niet uit de hand te lopen. Voor sommige spelers is het onderhand geen entertainment meer, maar een heuse verslaving.

Wat is een gokverslaving en wanneer ben je gokverslaafd?

Een gokverslaving wordt gezien als een ziekte, welke net zo gevaarlijk of sterk kan zijn als een drugsverslaving of een alcoholverslaving. Een dergelijke verslaving kan heel onschuldig beginnen als tijdverdrijf, maar waar het voor de meeste mensen gewoon een spelletje blijft raken sommige mensen geobsedeerd met het spel en de eventuele winst. Zelfs wanneer ze flink in de schulden komen en er zich allerlei andere problemen van bijvoorbeeld sociale aard opdoen, blijven deze mensen doorspelen.

De symptomen van een gokverslaving kunnen we niet allemaal benoemen, maar een aantal duidelijke problemen die zich voordoen kunnen een gokverslaving aanduiden:

  • Je speelt steeds vaker voor meer geld.
  • Het spelletje doet er niet toe en is niet meer ‘leuk’.
  • Je liegt over je gokgedrag.
  • Je leent regelmatig geld, krijgt misschien schulden.
  • Je raakt depressief door de problemen en gaat hierdoor meer gokken om je beter te voelen.

Wanneer je jezelf in deze symptomen herkent, dan is het verstandig een test af te leggen om te zien of je daadwerkelijk gokverslaafd bent en vervolgens de juiste stappen te ondernemen om te gaan stoppen met gokken.

Wat kun je doen tegen een gokverslaving?

Er zijn verschillende dingen die je kan doen tegen een gokverslaving zodra je weet dat je gokverslaafd bent.

Allereerst kunnen we aanraden dat je zo snel mogelijk contact opneemt met een hulpinstantie. Er zijn er meerdere op verschillende locaties in Nederland welke ook allemaal te bereiken zijn via hun website en e-mail adres. Stichting AGOG, Stichting Voorkom, VNN en Verslavingszorg zijn een aantal van deze instanties.

Daarnaast is het ook mogelijk om online hulp te zoeken en te proberen zelf te stoppen. Niet altijd is het nodig een instantie in te schakelen, maar mocht je merken dat het geen succes voor jou is om zelf te stoppen dan kun je dit maar beter wel doen. Er zijn verschillende fora waar je terecht kunt met je gokproblemen en je kunt hier in gesprek gaan met mensen die in het verleden gokverslaafd waren of wie nu bezig zijn met stoppen. Dat steuntje in de rug kan veel helpen.

Informatie over gokverslavingen

Gokgedrag 2010Om de boel wat meer in kaart te brengen hebben we een aantal onderzoeken en cijfers verzameld over het gokgedrag van Nederlanders en gokverslaafden.

In 2005 is er een onderzoek gedaan naar het aantal mensen met een gokverslaving voor online gokken, dus niet offline casino’s. Het resultaat bleek te zijn dat er weinig tot relatief niemand zwaar gokverslaafd raakt in een online casino. Echter is dit onderzoek veroudert en kunnen er vraagtekens worden gezet bij de methodes.

In 2008 werd er een onderzoek door Regioplan gedaan over het internet gokgedrag van Nederlanders. Toentertijd waren het 5,1% van de Nederlanders tussen de 15 – 65 jaar wie wel eens een gokje online hebben gewaagd. Deze mensen speelden gemiddeld één keer per maand in het online casino. Slechts 1% van de spelers speelde elke dag. Deze laatste groep is dus ook de risicogroep als het aankomt op een gokverslaving.

In 2010 bleek uit een onderzoek dat de meeste personen behoren tot de categorie ‘niet problematische gokken’ (90,7%) en dat de overige gokkers of laag risico hebben (7,6%), gemiddeld risico (1,4%) of problematisch gokgedrag vertonen (0,4%).

Het aantal mensen dat in de afgelopen jaren heeft gegokt is hoe dan ook gestegen, daar online casino’s populairder zijn geworden. Hoe het staat met de echte verslavingscijfers is lastig te vertellen, maar feitelijk gezien zal dit niet ver boven de 1% van alle online gokkers zitten.

Gokverslaving en problematisch spelgedrag

Als een avondje casino geen hobby is, maar een dwangmatige handeling en je het gevoel hebt dat je al enige tijd de controle kwijt bent, dan kan het zijn dat je op veel gebieden in je leven problemen ondervindt van jouw spelgedrag. In Nederland zijn er meerdere instanties waar je terecht kunt om met deze problemen en (mogelijke) gokverslaving aan het werk te gaan.

Deze instanties zijn makkelijk te bereiken via hun website online, of telefonisch en zijn gespecialiseerd in de speciale kenmerken van gokverslavingen. Je kunt erop vertrouwen dat jouw persoonlijke gegevens en medische informatie in goede handen is. Afhankelijk van de ernst van de gokverslaving bieden deze organisaties meerdere behandelingen die aansluiten op wat de speler precies nodig hebt.

Op deze pagina leggen wij uit welke instanties er onder andere zijn, welke verschillende behandelingen zij bieden en hoe je deze organisaties kunt benaderen voor meer informatie en tips.

Stichting AGOG

Stichting AGOG is een zelfhulporganisatie die geïnspireerd is door de Amerikaanse Gamblers Anonymous, een hulpgroep voor gokverslaafden naar het model van Alcoholics Anonymous. De letters AGOG staan voor Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers, omdat ook de directe omgeving van een gokker vaak ook aangedaan is door het gedrag van de gokker.

Op dit moment is Stichting AGOG de grootste zelfhulporganisatie voor mensen met gokverslavingsproblematiek en de mensen die in directe relatie staan tot die persoon. De zelfhulporganisatie probeert patiënten en hun families te helpen door groepsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land te organiseren. Deze groepsbijeenkomsten kunnen plaatsvinden tussen lotgenoten, zowel voor de patiënten als voor familieleden, of gezamenlijk.

De groepsbijeenkomsten zijn met name geschikt voor de patiënten bij wie de relatie met overige familieleden verstoord is door het gokgedrag van de patiënt. Door samen met elkaar te praten en hier echt de tijd voor te nemen, wordt er over en weer meer inzicht en begrip gecreëerd. Het verbeteren van de relaties tussen de patient en zijn familieleden heeft een positief effect op de slagingskans van de behandeling, mocht de patiënt uiteindelijk voor een actieve behandelingsvorm kiezen.

De groepsbijeenkomsten zijn neutraal en gemengd van aard. Mensen die nieuw zijn en patiënten die al verder gevorderd zijn in hun herstel, kunnen zo hun ervaringen uitwisselen. De groepsbijeenkomsten zijn niet vanuit het perspectief van een godsdienst georganiseerd en verwelkomen dus mensen met diverse achtergronden.

Indien je nog vragen hebt, is het mogelijk om je vrijblijvend aan te melden bij AGOG voor een intakegesprek. Hier vind je alles over de bijeenkomsten en hoe je in contact komt om een afspraak te maken.

Hervitas

De organisatie Hervitas is een erkende GGZ instelling. De organisatie biedt gespecialiseerde verslavingszorg aan mensen vanaf 18 jaar. Afhankelijk van de ernst van de verslavingsproblemen en wat de patiënt nodig heeft zijn er meerdere behandelopties. Je kunt makkelijk contact opnemen met Hervitas voor een intake gesprek, waarbij wordt bekeken of de behandelingen van Hervitas bij jou passen.

Een dagbehandeling is een traject van drie weken waarbij je dagelijks op locatie aanwezig bent van 09.00 tot 17.00. Gedurende de eerste week worden de kenmerken van het gedrag van de patiënt in beeld gebracht. Als er eenmaal inzicht is verkregen in het gedrag van de patiënt, wordt er in de tweede week gewerkt om bij de patiënt een structurele gedragsverandering te realiseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van therapieën zoals systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie. In de derde week wordt er gewerkt aan bestendiging, oftewel een plan voor hoe de patiënt de nieuwe inzichten gaat toepassen in het dagelijks leven. Iedere donderdag wordt door middel van een speciaal dagprogramma de familie van de patiënt ook betrokken in het herstelproces en wordt er dieper ingegaan op gezamenlijk herstel.
De aanpak van Hervitas is gericht op het in beeld brengen van alle factoren die ertoe hebben geleid dat een persoon verslaafd is geraakt aan gokken. Deze factoren worden ondergebracht onder drie verschillende pijlers: Mens, Middel en Milieu.

  • Mens: er wordt gekeken naar de leeftijd en ontwikkeling van de patiënt, de sociale vaardigheden, de motieven die patiënt aanvoert voor de verslaving en het toekomstperspectief.
  • Middel: bij middel gaat men in op de duur van de verslaving, de wijze waarop het gedrag zich uit en de mate waarin het gedrag de patiënt afhankelijk maakt.
  • Milieu: in het kader van milieu kijken de behandelaars naar de directe omgeving van de patiënt. Hoe is zijn gezinssituatie, uit welke cultuur komt de persoon en wat zijn de waarden en normen die de persoon zelf heeft meegekregen.

Hervitas erkent dat verslaving geen keuze is, maar benadrukt tegelijkertijd dat herstel dat wel is en dat de patiënt hier zelf een verantwoordelijkheid voor draagt.

Na de behandeling krijgt de patiënt de mogelijkheid om nog een jaar lang gebruik te maken van de nazorg die wordt geboden door Hervitas. Hierbij kan, indien nodig, weer therapie gegeven worden aan patiënten die aangeven hier baat bij te hebben.

De behandeling bij Hervitas wordt vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij geldt dat je eventueel de kosten voor je eigen risico nog wel moet betalen. Daarnaast kan Hervitas vragen om een eigen bijdragen van 250 euro als tegemoetkoming voor de kosten die zij maken.

Ga naar de website van Hervitas voor meer informatie over de specialistische zorg van deze organisatie.

Jellinek

Jellinek is een bekende specialistische organisatie met meer dan 100 jaar behandelervaring bij verslavingen. Jellinek heeft behandelingen voor onder andere alcohol-, wiet-, xtc-, game- en gokverslavingen. Ook de soorten behandelingen zelf zijn verschillend en sluiten aan op de aard van de problemen van de cliënt. Zo kan er gekozen worden uit preventie behandelingen tot aan klinische behandelingen op een van de Jellinek locaties in Amsterdam, Utrecht, Hilversum of Roosendaal.

Jellinek biedt onder andere cognitieve gedragstherapie aan in de vorm van een poliklinische behandeling waarbij de patiënt wekelijks voor een gesprek of bijeenkomst naar een locatie van Jellinek komt of in de vorm van een dag- of avond behandeling. Daarnaast is opname in een kliniek mogelijk, voor een intensievere behandeling waarbij de patiënt nauwlettender begeleid zal worden.

Een internetbehandeling is een geschikte optie voor de patiënten bij wie deze methode geschikt lijkt en die vanuit huis op de voor hen geschikte momenten de behandelingen wil volgen.

Een andere optie is de de Minnesota-behandeling. Deze speciale groepstherapie neemt normen en waarden zoals respect, eerlijkheid en openheid als uitgangspunt. Door deze therapie in groepsverband doet de patiënt nieuwe inzichten op en leert de patiënt dankzij de aanwezigheid van lotgenoten.

Lees meer over de ervaring van Jellinek op het gebied van gokverslavingen en de behandelingen die bij deze organisatie te volgen zijn.

GGZ Momentum

GGZ Momentum is een GGZ instelling welke speciale zorg biedt, onder andere voor personen die problemen hebben met gokverslavingen of overmatig spelgedrag.

Afhankelijk van de specifieke situatie van de patiënt, de mate van verslaving en hoe de verslaving het dagelijks leven verstoort, is het mogelijk om bij deze instelling gebruik te maken van verschillende behandelmethoden zoals systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie. Ook bij deze instelling kun je na je behandeling kiezen voor speciale terugvalpreventie waarbij je na je behandeling wordt bijgestaan in het oppakken van je leven.

Zijn de traditionele behandelingen niet geschikt, dan kun je ook gebruik maken van speciale therapieën die deze organisatie biedt, zoals hardlooptherapie en mindfulness. De aangeboden zorg wordt voor de meeste patiënten gewoon vergoed uit  het basispakket, waarbij de patiënt wel zelf de kosten van het eigen risico moet dragen.

Kijk op de site van GGZ Momentum voor meer informatie over de behandelingen en hoe je een afspraak kunt maken.

Privé klinieken

Privé klinieken zijn een optie indien een behandeling nodig is met gegarandeerde, intensieve een op een behandeling. Er bestaan in Nederland diverse privé klinieken die zich richten op verslavingen, waaronder gokverslaving. Omdat privéklinieken in handen zijn van particuliere zorgorganisaties en doorgaans gewoon een commercieel karakter hebben, is het van belang om vooraf goed te onderzoeken of de behandelmethoden van een bepaalde kliniek bij de patiënt passen. De behandelmethoden kunnen namelijk verschillen tussen klinieken. Een opname in een kliniek kan heilzaam werken als het voor de patiënt nodig is om gedurende een bepaalde periode de oude omgeving achter zich te laten.

Blocking software

Blocking software zijn programma’s die gedownload kunnen worden en die ervoor zorgen dat bepaalde websites geblokkeerd worden. Dit soort software biedt geen oplossing voor alle factoren die de verslaving hebben veroorzaakt of in stand houden, maar kan de ergste schade voorkomen door toegang tot gokwebsite ernstig te bemoeilijken. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om, na installatie van deze software, de apparaten van anderen te gebruiken om naar de gokwebsites te surfen. Ook zul je ervoor kiezen om al je apparaten te beveiligen, dus niet alleen de pc. Deze oplossing vraagt dan ook vrij veel zelfbeheersing en zal niet geschikt zijn voor ernstige gokverslavingen. Leveranciers van blocking software zijn bijvoorbeeld Gamblock, Betfilter en Netnanny.

€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€300 + 100 Gratis Spins
€300 + 100 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€200 + 200 Gratis Spins
€300 + 150 Gratis Spins
Bonussen tot € 500

Laatste nieuws