Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld van personen jonger dan 18 jaar.

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen verzenden; en
  •  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wanneer  op nederlandseonlinecasino.nl een reactie door een bezoeker wordt geplaatst, dan wordt deze bewaard met de metadata. De reden daarvan is dat wij zo de vervolgreacties automatisch kunnen herkennen en goedkeuren. Ben je een geregistreerde gebruiker op onze website? Dan bewaren wij de persoonlijke informatie in het gebruikersprofiel. Je kunt zelf je persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare registratietechnieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je bezit het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens-  overdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nederlandseonlinecasino.nl of kijk op onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dien je een verzoek in dan wordt daar zo snel mogelijk op gereageerd tot een maximum van 4 weken.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van jouw gegevens nemen wij uitermate serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nederlandseonlinecasino.nl

€200 + 200 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
€1000 + 150 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
Bonussen tot € 500
€200 + 200 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
€200 + 200 Gratis Spins
€1000 + 150 Gratis Spins

Laatste nieuws